Opryskiwacze, spryskiwacze ogrodowe, techniczne, elektryczne, sadownicze, zawieszane, ręczne, specjalistyczne, profesjonalne, akcesoria, producent

Logo

Wyszukiwarka

Wersje językowe

Tytuł strony

Porady eksploatatycjne

Treść strony

 
Szanowny Kliencie,
 
dziękujemy za zakup naszych produktów. Aby ułatwić posługiwanie się naszymi opryskiwaczami prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami mogącymi przyczynić się do prawidłowego i długiego działania naszych opryskiwaczy.
 
Porady eksploatacyjne:
 
W czasie pracy nie należy kłaść opryskiwacza na boku. Opryskiwacz w tym położeniu będzie zasysał powietrze.
 
Nie należy napełniać zbiornika opryskiwacza powyżej pojemności roboczej.
 
Zawór bezpieczeństwa zapobiega nadmiernemu napompowaniu zbiornika. Przed każdorazowym użyciem opryskiwacza, należy sprawdzić jego działanie. Nie należy blokować ani usuwać zaworu bezpieczeństwa. Grozi to wypadkiem i możliwością powstania poważnych obrażeń.
 
Opryskiwacze należy przechowywać w miejscach nienasłonecznionych o temperaturze  powyżej +4°C. W sezonie zimowym, należy dokładnie opróżnić opryskiwacz z wody, w celu uniknięcia jej zamarznięcia w opryskiwaczu.
 
Opryskiwacz raz użyty do środków chemicznych, nie może być użyty do innych celów. Nie należy używać opryskiwacza stosowanego do aplikacji herbicydów z innymi preparatami ochrony roślin.
 
Po pracy zaleca się opróżnienie opryskiwacza i przepłukanie go kilkukrotnie wodą. Po wypłukaniu opryskiwacza, należy napompować pusty opryskiwacz opróżnić go z powietrza w celu usunięcia reszty cieczy ze wszystkich układów opryskiwacza.
 
Przy stosowaniu opryskiwacza ze środkami ochrony roślin, należy stosować się do ogólnych zasad BHP oraz stosować się do zaleceń i oznaczeń podanych przez producenta środka chemicznego. Puste opakowania po środkach chemicznych, należy zwrócić do punktu sprzedaży środków chemicznych w celu ich utylizacji.
 
W celu przedłużenia użytkowania należy utrzymywać opryskiwacz w czystości, dbając o stan uszczelnień. Nie należy dopuszczać do uzytkowania opryskiwacza z nienasmarowanymi uszczelnieniami. Uszczelnienia należy smarować częściej przy długiej pracy z opryskiwaczami.
 
W celu uniknięcia efektu kapania cieczy z dyszy po zakończeniu oprysku, należy przed rozpoczęciem pracy, unieść lancę pionowo końcówką rozpylającą do górny i zwolnić przycisk rękojeści. W ten sposób ciecz wypchnie na zewnątrz powietrze znajdujące sie w lancy. Zapobiega to kapaniu cieczy z lancy opryskiwacza.
 
Konserwacja:

Prawidłowa konserwacja i utrzymanie opryskiwaczy wpływa na przedłużenie ich żywotności.
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
  • czyszczenie filtra w rękojeści
  • konserwację uszczelnień pompy, w szczególności okresowe smarowanie oringu tłoka pompy.
Tłoczek zaworu rękojeści jest elementem odpowiadającym za prawidłowe działanie opryskiwacza. Zaleca się kontrolę jego pracy. W przypadku wystąpienia wyraźnego oporu przy naciskaniu dźwigni rękojeści lub nieprawidłowy powrót do górnego położenia należy nasmarować olejkiem silikonowym oringi tłoczka.

Należy okresowo sprawdzać działanie końcówki rozpylającej. Pozwoli to na prawidłową aplikację cieczy.

Należy okresowo sprawdzać działanie zaworu bezpieczeństwa. Przy stwierdzeniu nieprawidłowego działania, należy nasmarować uszczelkę na trzpieniu zaworu lub wymienić go na nowy.
 
Przejdź do sklepu
Kanał na YouTube